قلم و دستگاه سوخته نگاری

برای اجرای این هنر ، به قلمی فلزی و داغ احتیاج داریم . حال که علم به کمک هنر آمده ، دستگاه های بسیار زیادی در کشورهای مختلف برای اجرای این هنر ساخته شده البته حتی از یک دستگاه هویه نیز می توان بهره برد لیکن برای صرفه جویی در میزان مصرف برق و بهتر نگهداشتن قلم دستگاه در دست و سهولت در گرم کردن یا سرد کردن قلم و انتقال حرارت و این قبیل موارد ، دستگاه هایی با همان مکانیسم هویه ، اما با کمی تغییر ساخته شدند. وظیفه ی همه ی این دستگاه ها ایجاد حرارت در فلزی است که نوک قلم دستگاه قرار دارد . قلم ها معمولاً در اشکال و قالب های مختلف ساخته می شوند تا  بتوانند حالات مختلف را بسوزانند . اما یک هنرمند حرفه ای سوخته نگار ، همانند یک هنرمند خطاط و خوشنویس ، بایستی خودش قلم سوخته نگاری خودش را شکل دهد . معمولا این کار به ضربه زدن و سمباده زنی و البته تجربه ی زیاد نیاز دارد. چند نوع قلم که هر کدام ، چند حرکت سوزاننده ی خاص را به نمایش می گذارند ، ابزار نهایی یک هنرمند برای اجرای اثر زیبایش می باشند.