خطاطی در پایروگرافی

در اجرای هنر پایروگرافی یا سوخته نگاری ، تابلوهای خط و خوشنویسی به دلیل نداشتن سایه های خاص یا پرسپکتیو و بسیاری دشواری های اجرا ، ساده تر بوده و از ریسک کمتری نسبت به اجرای تصاویر دیگر برخورداند . متاسفانه امروزه بسیاری افراد به دلیل عدم توانایی در اجرای مضامین مختلف تصویری ، فقط پشت هنر زیبا و غنی خوشنویسی پنهان می شوند و آثار پایروگرافی خوشنویسی را فراوان خلق می کنند و از زیبایی های خوشنویسی که در واقع هنر هنرمند خوشنویس بوده ، به نفع اثر پایروگرافی یا سوخته نگاری خود ، سوء استفاده می کنند و البته اکثر بینندگان این آثار ، به دلیل آشنایی کمی که با این هنر جهانی وجود دارد ، از دیدن این تابلوهای سوخته ی خوشنویسی شگفت زده می شوند . در حالی که این آثار ، بخش معمول این هنر هستند و شگفتی ها را باید در جای دیگر جست.
هنرمند توانا و متبحر پایروگرافیست یا سوخته نگار ، می بایست قادر به اجرای هر تصویری در قالب این هنر باشد . از سوزاندن تابلو خط های بسیار زیبا با ریزه کاری های زیاد ، تا پورتره های خاص و بناهای پیچیده با تمام جزئیات و غیره . برای یک هنرمند توانای پایروگرافیست ، هر تصویری باید قابل سوزاندن با بهترین نتیجه باشد.