سوخته نگاری همراه با “نسوخته نگاری”

در خلق یک اثر پایروگرافی یا سوخته نگاری ، همانطور که از نام این هنر پیداست ، با سوزاندن بستر و زمینه ی کارمان ، اثری زیبا را پدید می آوریم . اما نکته ی خیلی خیلی مهم این است که در بسیاری نقاط کارمان با نسوختن و یا کم سوختن جلوه پیدا میکند . بدین معنا که خیلی زیاد به قسمتهایی از کار بر می خورید که برای نمایاندنشان ، می بایست اطراف آنها را خوب تیره کنید تا قسمت روشن و نسوخته ، خود را به وضوح ، نمایش دهد . این عمل ممکن است گاهی ساده به نظر بیاید . اما وقتی در جایی نیاز به ظرافت داشته باشیم و یا به قسمتی در هم و پیچیده از تصویر برسیم ، بسیار دشوار و نیازمند تمرکز و دقت و تجربه ی بالاست.
یکی از مواردی که احتمال خطا بسیار بالاست همین موارد است که طبیعتا جبران ناپذیر و باعث از بین رفتن اثر ، خواهد شد.